Rekisterinpitäjä Reisjärvi-lehti Oy
Rekisterin hoitaja Eija Siniluoto p. 045 138 9654
Tiliporras Pohjoinen Oy p. 044 777 0700
Rekisterin nimi Reisjärvi-lehden asiakasrekisteri
Rekisterin käyttäjät Reisjärvi-lehti
Tiliporras Pohjoinen Oy
Suomalainen Lehtipaino Oy

Edellä mainitut yritykset käyttävät asiakasrekisteriä lainsäädännön antamin valtuuksin asiakkaiden seurantaan.

Reisjärvi-lehti Oy hoitaa tilaus- ja ilmoituslaskutuksen, tilaajatietojen päivittämisen sekä valokuvien ja lehtien säilyttämisen.

Tiliporras Pohjoinen Oy hoitaa kirjanpidon sekä tietojen eteenpäin luovutuksen henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Rekisteriin tallennetaan nimi, laskutus- ja osoitetiedot sekä lehtitilausten kesto.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja pyytää korjauksia häntä koskeviin tietohin.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt: toimitus@reisjarvilehti.fi tai 08 777 020.

Asiakas voidaan poistaa hänen pyynnöstään rekisteristä, mutta ei laskutustiedoista kirjanpitolain vuoksi.

Asiakasrekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla ja käyttöoikeuksin.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Reisjärvi-lehti käyttää asiakastietoja mahdolliseen omaan suoramarkkinointiin.

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä.

Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Tämä seloste on nähtävillä myös Reisjärvi-lehden toimitiloissa Kirkkotie 3 H 85900 Reisjärvi.